Wat kun je verwachten?

Tijdens de demo leggen we onze wetenschappelijk onderbouwde visie op organisatieleren en ontwikkelen uit. Vervolgens laat het platform zien hoe Teamwise omgaat met:

  • Informeel leren, kennis delen en borgen binnen en tussen de teams van je organisatie

  • Het mogelijk maken van reflectief leren middels het visualiseren van (team)doelen, (project)voortgang en het activeren van feedbackloops 

  • Het ondersteunen van formeel leren middels ontwikkelproducten uit een op maat gemaakte academie waarin je je eigen content  eenvoudig kunt blenden met content van erkende opleiders en teamontwikkelaars

  • Een dashboard dat medewerkers en teams zelf eigenaarschap laat nemen over hun ontwikkeling

  • Het meetbaar maken van de voortgang in de leercultuur middels onze wetenschappelijk gevalideerde scan en het toepassen van learning analytics

We zoomen ook in op specifieke vragen en het leren in de context van jouw organisatie. Behoefte aan meer persoonlijk contact? Uiteraard kan dat ook, we verzorgen ook demo’s op locatie waar we met jou en/of je team in gesprek gaan over de mogelijkheden. 


“Het op maat gesneden platform voor ons fieldlab.”

Henk Akkermans, directeur World Class Maintenance

“Teamwise werkt nu al ontzettend verbindend.”

Rebecca van de Lagemaat, directeur Newpublic

“Teamwise zet aan tot echte verandering.”

Leo Fransen, directeur Innovam