Susanne van der Velden,
9-5-2018

‘The Internet of…’, dat klinkt bekend, toch? Klopt, The Internet of things (IoT) is al een aantal jaar een stevige trend. IoT gaat over dingen en machines die online zijn. Samen vormen ze een groot netwerk dat via het internet met elkaar verbonden en ontsloten kan worden.

Als onze omgeving ‘technologischer’ wordt, kunnen we als mens menselijker worden. Dat is de belofte. Dat kun je ook toepassen in je onderlinge samenwerking. Zie daar: het Internet of Teams.

Door op een slimme manier Big Data te bundelen, te analyseren en te delen, kunnen we er steeds gerichter voor zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar komen. Hierdoor kun je processen, interacties en stromen duurzamer, wendbaarder en effectiever inrichten. 

IoT wordt stevig ingezet binnen Smart Industry om organisaties van steeds slimmer onderhoud te voorzien en het optimale uit het machinepark te halen. Zonder te kort door de bocht te gaan (want mensen zijn geen productielijnen), zie ik duidelijk mogelijkheden om de aspecten van Smart Industries ook toe te passen op de menselijke kant van organisaties. Dat biedt behoorlijke voordelen, zowel op het gebied van de prestaties als het werkgeluk.

De piramide van het Internet of Teams

De mate van connectedness in een IoT-netwerk wordt vaak weergegeven in een piramide met verschillende levels. Hoe hoger het level, hoe ‘slimmer’ de toepassingen kunnen worden en hoe meer ze predictive kunnen opereren. Je kunt dus steeds zinnigere dingen gaan zeggen over de toekomst van zo’n systeem.

Dit principe heb ik ook eens los gelaten op ons Internet of Teams-model. Daarbij heb ik een dubbele piramide gemaakt. Links zie je de piramide gebaseerd op de technologie en hoe die bij kan dragen aan het team, terwijl de rechter piramide gericht is op de psychologie van het team. Want uiteindelijk bestaat een team uit mensen en moeten we werk menselijk maken en houden. Die o zo belangrijke kant van het model leggen we uit in het volgende artikel.


verbinding met technologie, inzicht in gedrag, handelen op basis van data, slim onderhoud, voorspelbaar succes

De technologische kant 

Kijken we naar de technologiekant, dan zien we dat verbinding hier de basis vormt. Verbinding komt aan de andere kant ook terug, maar dan als hoogste niveau. Onder verbinding aan de technologiekant bedoel ik vrij letterlijk een ‘connected’ team. Een team dat besluit dat ze hun werk ondersteunen met een (slim) digitaal platform. Eén centrale plek waar ze met elkaar het werk organiseren, leren, reflecteren en communiceren. In deze fase doen ze dat vooral vanwege het gemak om alles op één plek te hebben. 

Het volgende level in het Internet of Teams is dat, dankzij die centrale plek, het gedrag binnen het team inzichtelijk wordt. Wie deelt er kennis? Welke onderwerpen verdienen momenteel de aandacht? Wat is de werklast van je collega? Van wie krijg je feedback? Hoe wendbaar en autonoom kan het team handelen? Zie het als business intelligence 2.0. Waar HR-analytics zich vooral richt op het inzicht geven in de demografie van de populatie aan de afdeling HRM, biedt het Internet of Teams teams inzicht in hun eigen gedrag.

Praktische inzichten uit data halen

Wat daarop volgt is dat het team kan gaan handelen op basis van deze inzichten. Wie kan waar hulp bij gebruiken? Welke vaardigheden moeten we ontwikkelen in het team? Welke talenten worden nu nog onderbenut en kunnen beter worden ingezet? Het biedt de mogelijkheid om talentmanagement op een veel beter onderbouwde manier in te zetten. Op een manier die bijdraagt aan de bevlogenheid van al je medewerkers, in plaats van enkel je high potentials.

Het vierde level wordt echt een stuk slimmer. Terwijl het team eerst alleen leert van het platform, leert het platform middels data analytics nu ook van het gedrag van het team.

Ieder systeem heeft onderhoud nodig wil je het duurzaam inzetbaar maken. Zo ook een sociaal systeem, en dat is precies wat een team is.


Daarbij gaat het platform leren wanneer het gedrag afwijkt van de norm binnen het team, maar ook wanneer er ruimte is voor verbetering. Het platform kan dan met slimme suggesties komen om hier op in te spelen.  

Ieder systeem heeft namelijk onderhoud nodig wil je het duurzaam kunnen inzetten. Zo ook een sociaal systeem, en dat is precies wat een team is. Op deze manier kan het platform voorstellen doen over wanneer het handig is om met je team samen te komen, welke onderwerpen aandacht behoeven en waar de waan van de dag te veel toeslaat.

Zo besteed je de tijd die je met elkaar hebt veel effectiever en kun je onderling veel meer diepgang bereiken. Dat leidt tot steeds betere prestaties en meer werkplezier.

Succes voorspelbaar maken - en bijdragen aan werkgeluk

Het hoogste niveau in deze piramide richt zich op voorspelbaar succes. Uiteindelijk wordt het platform zodanig verrijkt met gedrags- en interactiedata vanuit het team, dat het verbanden kan leggen tussen allerlei zaken. Aan de hand daarvan kan het platform het succes van het team gaan voorspellen.

Het legt verbanden tussen de toon van de communicatie, het online gedrag, de taken, het al dan niet bereiken van doelen en de feedback die daar op wordt gegeven. Op basis van die inzichten gaat het platform voorspellingen doen. Wat gaat hier werken? Wat niet? Waar kun je nog bijsturen? Hoe kun je elkaar beter begrijpen?

Vervolgens leert het platform weer van de manier waarop het team omgaat met de geleverde input. Dit maakt dat je performance-management zo kan inrichten dat het wél bijdraagt aan het werkgeluk en de intrinsieke motivatie van je team(s) in plaats van dat het een veredeld ‘carrot and stick’ spelletje blijft.

Internet of Teams voor leiders

Op deze manier wordt je team steeds meer connected en smart. Het Internet of Teams helpt je (als leider) om teams te faciliteren in het autonoom en succesvol samenwerken. Om online zo in te zetten dat offline de goede dingen gebeuren. In de volgende blog komt de link met offline sterker naar voren. Daarbij zullen we juist ook kijken naar zaken als psychologische veiligheid, privacy en persoonlijk leiderschap

Meer ontdekken over slimme teams en hoe je hun blijvende ontwikkeling kan faciliteren? En hoe je dat op zo’n manier doet dat ze daar energie van krijgen? Lees het in onze whitepaper ‘Veranderen met energie’! Die schreven we samen met de teamspecialisten van Mensen in Bedrijf

Slimmer samenwerken