Susanne van der Velden,
26-6-2018

Alhoewel een groot deel van het onderzoek van Inge gericht is op een andere doelgroep dan die van Teamwise zien we toch duidelijke aanknopingspunten. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het UWV en kent twee kanten. Enerzijds werd onderzocht wat werkzoekenden kunnen doen om hun zoektocht naar werk minder onplezierig en meer succesvol te laten zijn. Anderzijds werd met de service medewerkers van het UWV onderzocht hoe zij hun werk zo kunnen vormgeven ‘craften’ dat ze het als zo leuk en uitdagend mogelijk ervaren.  

Crafting

In de kern komt crafting, zowel van je werk als in het zoeken naar werk neer op de volgende punten:

  1. Ga op zoek naar hulpbronnen: Wie of wat kun je inzetten om je doel te bereiken? Van welke zaken krijg je energie en hoe kun je die in je dag verweven? Maar ook welke mensen kunnen jou het beste helpen om je doelen te verwezenlijken en hoe zorg je ervoor dat je juist met die mensen het gesprek aan gaat. 

  2. Stel je zelf uitdagende eisen: Het hebben van een doel of een uitdaging is voor iedereen belangrijk. Het mooie van het bewegen richting een doel is dat je onderweg kleine successen kan boeken. Onthoud daarbij niets werkt zo goed voor onze motivatie als het boeken vooruitgang. 

  3. Verminder de belemmeringen: Iedereen wordt geconfronteerd met taken waar de energie bij weglekt en waar je minder blij van wordt. Door die op een strakke manier vorm te geven en af te wisselen met zaken die je wel leuk vind zorg je voor meer energie. Iets wat niet leuk is om te doen maar wat toch moet gebeuren kun je maar beter zo vormgeven dat het zo min mogelijk tijd kost. 

Het succesvol craften van je dag zorgt ervoor dat je een goede balans aanbrengt tussen de zaken die leuk zijn en die minder leuk zijn. Ook zorgt het voor meer autonomie en het gevoel hebben dat jij zelf aan het stuur van je werk of je zoektocht van werk staat. Hierdoor wordt het werk (of de zoektocht) als zinvoller ervaren en zitten mensen beter in hun vel. Het onderzoek van Inge toont daarbij ook aan dat de mensen die hun werk craften beter presteren en meetbaar betere service verlenen. Dit vinden ze niet alleen zelf, maar wordt ook echt zo ervaren door hun klanten. Medewerkers waren beter in staat om te luisteren naar hun klanten waardoor ze (binnen de regels van de organisatie) beter in konden spelen op de behoeften van de klant. 

Waarom dit effect? 

Een deel van dit effect is te verklaren omdat je met crafting werkt aan je psychologische kapitaal. Psychologisch kapitaal bestaat uit de positieve eigenschappen waarover je bezit die je helpen om uitdagingen aan te gaan en problemen op te lossen. De elementen van psychologisch kapitaal bestaan uit hoop, optimisme, veerkracht en zelfvertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat je psychologisch kapitaal op een aantal manieren relatief eenvoudig zelf kan ontwikkelen. Jezelf blijven prikkelen met vragen helpt. Zoals, waar ben je dankbaar voor vandaag? Wat ging er goed? Van wie heb je iets mogen leren? Zo krijg je tastbaar zicht op de mooie, positieve en krachtige zaken in je leven. 

Het onderzoek van Inge toont daarbij ook aan dat de mensen die hun werk craften beter presteren en meetbaar betere service verlenen.

Practice what you preach

Bij Teamwise zijn we erg blij dat Inge in de tweede helft van haar onderzoek het tijd vond worden om ook zelf te gaan craften. Vijf dagen in de week onderzoeken en schrijven zag ze niet zo zitten. Ondanks dat ze er erg goed in was besloot ze dat het tijd was voor meer afwisseling en gevoel bij de buitenwereld. Ze is toen vier dagen in de week voor de TU/e gaan werken en heeft zich die andere dag toegelegd op het oprichten van Hulshof Career Development. Vanuit die rol heeft ze veel van haar uren bij ons op het kantoor van Teamwise doorgebracht.

Ze heeft een wetenschappelijk onderbouwde cultuurscan ontwikkeld die gericht is op het in kaart brengen van het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties. We meten daarin elementen op organisatorisch-, team- en persoonlijk niveau. Aan de hand van die scan heeft ze vervolgens het Handboek Teamplayer gemaakt wat medewerkers nuttige inzichten, tips en tricks biedt om hun samenwerkingsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Vervolgens hebben we samen met de NSVP en het Behavioral Insights Team dit omgezet in een nudging challenge die teams in 3 maanden ondersteund om bewuster met hun werk en bewuster met elkaar om te gaan. Deze challenge vormt de basis voor meer werkgeluk in teams.

Ten slotte heeft Inge voor een aantal opdrachtgevers onderzocht, getraind, gecoacht en gebrainstormd en is ze als sparringspartner van grote toegevoegde waarde voor het team. We gaan haar daarom ook erg missen als ze de komende maanden op haar welverdiende reis gaat.

Hoe draagt Teamwise bij aan craften en psychologisch kapitaal? 

Ook in de rest van het platform heeft Inge haar sporen van de positieve psychologie achtergelaten en hebben we samen gewerkt aan een gedragsgerichte architectuur waarin teamplayers het beste uit zichzelf halen. Het platform zit vol met hulpbronnen:

  • Eenvoudig zicht op collega’s die je kunnen helpen met het antwoord op je vragen

  • E-learnings en andere content om je vaardigheden te blijven ontwikkelen

  • Kleine nulges, prikkelende vragen en laagdrempelige oefeningen om je psychologisch kapitaal te vergroten

Maar ook helpen we je met het stellen van uitdagende eisen. Door het formuleren van doelen voor jezelf maar ook voor je team(s) kun je jezelf uit blijven dagen om het beste uit jezelf te halen. Je kunt doelen op harde zaken formuleren, je ontwikkelambities vastleggen en ook je lange termijn plannen en dromen formuleren. Alles op zo’n manier dat je uitgedaagd wordt om ze ook echt waar te gaan maken. 


Wanneer je in het platform ook je taken (al dan niet binnen projecten) vastlegt krijg je veel meer zicht op die zaken die je energie geven en welke je energie kosten. Door het strak te organiseren kun je zo efficiënt mogelijk omgaan met de minder leuke taken waardoor er meer tijd overblijft voor de gave dingen!

Tot slot

Meer interesse in het onderzoek van Inge? Of wil je weten hoe om te gaan met crafting in jou dag of jouw organisatie? Voel je vrij om contact op te nemen, dat vind ze alleen maar leuk! In dit NRC artikel wordt ook aandacht gegeven aan het onderzoek. Weten hoe je technologie kunt inzetten om je werk leuker en meer toekomstproof te maken?

Future of work