Susanne van der Velden,
16-5-2018

In deze blog lichten we toe op basis van welke uitgangspunten en inzichten we de Teamchallenger hebben ontworpen. Maar ook hoe een generiek mechanisme met maatwerk inhoud zorgt voor het maximale effect. Waarbij we aan de hand van data kunnen aantonen wat het effect daadwerkelijk is. Zowel voor de 90 dagen in de challenge als voor de dagen, maanden en jaren daarna. 

Waarom een Teamchallenge?

We geloven dat teams het meest succesvol kunnen zijn als zij vanuit openheid en vertrouwen in staat zijn om samen te werken en van elkaar te leren. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het succes van teams mede bepaald wordt door het hebben van een gezamenlijk doel dat door het team zelf is bepaald. Uit een van de onderzoeken, van Google, blijkt: samenwerking teams neemt de werkvloer over. 

In veel teams brengen medewerkers driekwart van de dag door met het afstemmen en communiceren met collega’s. 

Teams innoveren sneller, zien fouten eerder en zijn in staat om betere oplossingen te bedenken. Daarnaast zijn medewerkers gelukkiger in hun werk als ze veel samenwerken. Hierdoor presteren ze ook aantoonbaar beter. De psychologische veiligheid, ontstaan vanuit openheid en vertrouwen, bepaalt voor een groot deel het succes.

Met de Teamchallenger ondersteunen we teams hierin. Elkaar uitdagen op individuele thema’s, elkaar erkennen in ieders kwaliteiten en gevoelens, elkaar scherp houden (focus) en samen leren leren in de praktijk zijn hierbij de werkzame bestanddelen. Het draagt bij aan de intrinsieke motivatie van het team. En op deze manier leren de leden van het team en leert het team van haar leden. 

Generiek mechanisme, specifieke inhoud

We hebben de Teamchallenger zo opgebouwd dat er een vast ritme in zit. Dit ritme helpt jou en je team om ondanks de waan van de dag toch ruimte te maken om als team te werken aan de randvoorwaarden voor het gezamenlijke succes. In drie maanden tijd werk je aan veiligheid, samen ‘leren leren’ en het tonen van eigenaarschap, zodat je gezamenlijk verantwoordelijk wordt voor de ambities en resultaten in jouw team. Daarbij helpt het ritme om focus te houden en waar nodig uit te bouwen. 

Samenwerking in teams neemt de werkvloer over. Dan kun je hen maar beter van de juiste handvatten voorzien.


Maar waar die focus dan precies op moet komen te liggen, bepalen we samen. Dat kan zijn aan de hand van de uitkomsten van de teamscan of aan de hand van de vragen die leven in het team. Daarbij bepaalt de focus welke vaardigheden worden getraind in de high-impact-trainingen. In de accountability-teamsessies bereid je samen met je buddy een collegiale dialoog voor waarin persoonlijke en professionele dilemma’s worden besproken. Intervisie maar dan op het volgende niveau.

Vervolgens krijg je gedurende drie 30-dagen-challenges tips en triggers aangereikt waarmee we jou en je team duwtjes geven in de goede richting, de zogeheten nudges. 

90-dagen team challenger. Kick-start, teamscan, leerplatform, accountabilty team sessies, high impact training, kick forward

Op deze manier zorgen we er ook voor dat de challenge goed blijft aansluiten op de dagelijkse werkpraktijk. Het team weet van tevoren waar het aan toe is qua tijd, budget en inspanning. Terwijl we ervoor zorgen dat de inhoud aansluit op de kansen die ze zien of de uitdagingen waar zij op dat moment voor staan. 

De opbouw van de Teamchallenge

De visual hierboven toont je de opbouw van de 90 dagen challenge. Door het tempo hoog te houden en periodiek ervaringen te delen en de verdieping op te zoeken, blijf je met plezier én focus successen delen en vieren. 

Ook wij zien dat door technologische vernieuwing teamwerk steeds vaker een virtueel of tijdelijk karakter krijgt. Mensen vormen steeds meer gelegenheidscoalities waarbij onafhankelijk van tijd en plaats wordt samengewerkt. Samenwerken en samen leren liggen dichterbij elkaar dan ooit. Daarom is het online leerplatform van Teamwise een krachtig middel om medewerkers te committeren en activeren in het leerproces. Daardoor laat je ze effectiever leren, communiceren en samenwerken. Online kennis en ervaring delen gaat immers sneller dan fysiek samenkomen.

Meetbare successen

Doordat je aan de hand van het Teamwise leerplatform met elkaar de challenge aangaat, kunnen we precies in kaart brengen wat de ontwikkelingen van het team zijn op het gebied van informeel, formeel en reflectief leren. Je krijgt zicht op de doelen die je stelt, de voortgang die je boekt en de resultaten die je als team behaalt. Bovendien kun je je omgeving hierbij betrekken door hen om feedback te vragen. Zowel op de harde als de zachte kant.

Teamwise leerplatform, Communicatie, Doelen & Feed Forward, Collegiale Coaching, Nudges & E-Learning, Complimenten, Zicht of effort en gedrag, Datadriven Evaluatie


Wat levert het op?

Uiteraard wil je weten wat het je oplevert wanneer je met je team een stap als deze zet. 

Het platform is zo gemaakt dat het steeds beter doorheeft hoe het team leert en daar dan ook steeds relevanter op in kan spelen. Zo leert het team van en met het platform en het platform met en van het team. Deze gedragsdata vullen we aan met inzichten vanuit de teamscan(s), waardoor je zicht hebt op de voortgang die je hebt geboekt in 90 dagen en zicht houdt op resultaten. Ze zijn meetbaar en geven richting aan elke nieuwe 30-dagen-challenge. 

We zien bovendien organisaties die vol commitment met deze teamgerichte aanpak aan de slag gaan. Het vraagt nogal wat, maar tegelijkertijd zien we in de data dat de prestaties ook stevig zijn. We zien significante prestatieverbeteringen op het gebied van financiële parameters (meer omzet én lagere kosten). Maar ook meetbare vooruitgang op het gebied van cultuur wanneer je kijkt naar het leer- en aanpassingsvermogen van teams.
 

Quickscan

Om te zien waar je nu staat met je team en welk ontwikkelpotentieel je als team hebt, kun je hier in 3 minuten de Quickscan invullen. Deze scan geeft je inzicht in het ontwikkelingsniveau van je team aan de hand van de 5 succesfactoren voor teams zoals ontwikkeld door Lencioni. 

Aan de hand van de resultaten kun je het gesprek aangaan binnen je team. Uiteraard kun je ook geheel vrijblijvend het gesprek aan gaan met ons. We vinden teams namelijk mateloos interessant en sparren graag over de beste stappen die je kunt zetten om als team op een hoger niveau te komen.


Online en offline werken aan een succesvol team

De Teamchallenger is een samenwerking tussen Buro Heron en Teamwise. Het is een unieke combinatie van online en offline leren en presteren. We stellen teams in staat om slimmer samen te werken. Om gave, waardevolle en goede dingen te doen met focus op het resultaat. Succesvolle teams werken vanuit vertrouwen, durven zich kwetsbaar op te stellen en helpen elkaar om waarde toe te voegen richting klanten en collega’s.


Wil je meer weten? Neem eenvoudig contact op met Naomi van der Graaff bereikbaar op 06 15121638 of Susanne van der Velden bereikbaar op 0621284459, of stuur ons een mailtje. Teamchallenger heeft ook z’n eigen site: zie www.teamchallenger.nl.