,
4-2-2019

Uit een Amerikaanse analyse van 1360 digitale teams komen een paar criteria naar voren waar je als teamleider of (community)manager op kunt letten.

In september 2018 hadden we het in een gastbijdrage op Managing IT over samenwerken op afstand. Over mogelijke voordelen ervan – je krijgt de vrijheid om flexibel te werken, dat geeft vertrouwen, en dat is goed voor je motivatie. En we hadden het over mogelijke nadelen – sommige mensen vinden het moeilijk om zelfstandig te werken, sommigen vinden onderlinge communicatie lastig.

Met een goed digitaal team kun je de nadelen opheffen en de voordelen vergroten.

Eigenschappen van productieve en tevreden teams

Gelukkig hoef je niet via blikjes aan een touwtje met elkaar te praten. Er zijn allerlei digitale tools beschikbaar voor samenwerking op afstand. Maar hoe weet je of ze goed gebruikt worden - en of ze bijdragen aan productieve en tevreden teams?

Laurence Lock Lee en zijn collega’s van Swoop Analytics wilden zien ‘in welke mate digitale teams de eigenschappen vertoonden die door onderzoeken worden genoemd als eigenschappen van zeer productieve teams’, vertelt hij op CMSWire.

Daarbij kun je denken aan het maximum van 10 teamleden, gesteld door professor Richard Hackman die decennia lang onderzoek deed naar teamprestaties. En aan de onderzoeken naar psychologische veiligheid in teams die we in 2017 hebben besproken op Teamplayer.

Het gevoel van psychologische veiligheid in een team

De term ‘psychologische veiligheid’ werd geïntroduceerd door Amy Edmondson (Harvard) en valt te omschrijven als ‘het gedeelde gevoel dat je interpersoonlijke risico’s kunt nemen in je team’. Met andere woorden: je voelt je voldoende op je gemak om jezelf uit te spreken en bijvoorbeeld vragen te stellen of fouten te melden.

Uit een onderzoek naar 180 teams bij Google, het ‘Aristotle Project’, bleek psychologische veiligheid de nummer 1 voorwaarde voor effectief teamwerk. Hoe stimuleer je dat dan in een digitaal team?

Lock Lee en zijn team bestudeerden een half jaar aan data van 1360 digitale teams uit 70 organisaties uit verschillende sectoren en landen. In totaal analyseerden ze 2 miljoen ‘interacties’. Wat er dan gemeten werd? “We hebben ons gebaseerd op de inzichten van Edmondson en Google om een set criteria op te stellen die een psychologisch veilige teamomgeving kunnen opleveren.”

Maximaal 9 teamleden?

“Het meest fundamentele inzicht gaat om de grootte van teams,” schrijft Lock Lee. “Het lijkt erop dat digitale teams niet worden gevormd op dezelfde manier of voor hetzelfde doel als niet-digitale teams. Waarschijnlijk dienen ze als informatiemiddel naast niet-digitale teams, wat volgens ons zonde is. Zo benut je niet het volle potentieel dat digitale teamtools kunnen bieden.”

10 procent van de teams deed het significant beter dan de rest, aldus Lock Lee. “De gemiddelde teamgrootte van deze 10 procent was 23 leden, waarbij de 10 beste teams minder dan 10 leden hadden.”

Het advies: vorm digitale teams van minder dan 10 mensen. Dat maakt het mogelijk om ‘de psychologische veiligheid te creëren die goed presterende teams nodig hebben,’ zegt Lock Lee.

Nieuwsgierigheid, diversiteit en andere criteria

Dit waren de belangrijkste criteria in de analyse:

  • teamgrootte - Minder dan 10 leden bleek dus goed te werken

  • % actieve leden - “Idealiter zijn alle leden online actief,” zegt Lock Lee – wij zouden specifiek zeggen: idealiter komen alle leden elke werkdag kijken wat er gaande is

  • % wederkerigheid - Het moet van twee kanten komen tussen teamleden

  • % antwoordratio’s - Krijgt een update reacties?

  • % nieuwsgierigheid - Hierbij werd het aantal vragen gemeten: “Hoe meer vragen, hoe waarschijnlijker het is dat de omgeving psychologisch veilig is,” zegt Lock Lee

  • % diversiteit - “De mate waarin teamleden ook actief zijn geweest in andere groepen – diversiteit aan ervaring.”

  • % mentions - Het percentage updates waarin iemand een ander teamlid vermeld heeft, zodat ze in het gesprek getagd worden


Hoe hoger de percentages, hoe psychologisch veiliger het digitale team, en daarmee, hoe productiever het team, stellen Lock Lee en zijn collega’s.

Stel je een digitaal team samen en begeleid je het naar een productieve samenwerking, dan is het de moeite waard om op deze criteria te letten. Teamwise houdt de cijfers zelf voor je bij.

En zoek je manieren om de interactie op gang te brengen, op zo’n manier dat het bijdraagt aan beter werk? Verdiep je dan zeker eens in Working Out Loud.